Do niedawna żeby prowadzić każdą działalność zarobkową trzeba było mieć umowę o pracę, jedną z dostępnych umów cywilno-prawnych, lub własną działalność gospodarczą. Niosło to za sobą pewne niedogodności, szcególnie wtedy, gdy zarobek z własnej działalności był niewielki, a po zapłaceniu podatków i ZUSu przynosił straty. W 2018 roku ten stan rzeczy nieco się zmienił i weszła możliwość prowadzenia działalności niezarejestrowanej.

Czym jest ta działalność? Polega ona na drobnych pracach zarobkowych bez potrzeby rejestracji tych prac. Świetnie się sprawdzi przy takich rzeczak jak rękodzielnictwo, drobne prace rzemieślnicze, czy inne sposoby dorobienia do pensji. Działalność niezarejestrowana może też być sposobem na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej poprzez budowanie bazy klientów, lub samo sprawdzenie, czy taka działalność ma sens.

Są dwa podstawowe uwarunkowania działalności niezarejestrowanej. Nie można mieć przychodu w danym miesiącu więcej, niż połowa najniższej krajowej, oraz trzeba prowadzić księgę ewidencji przychodu i rozchodu. w działalności niezarejestrowanej nie można sprzedawać towarów reglamentowanych.

Przychód są to wszystkie środki jakie wpływają do nas. Od dochodu różni sie tym, że nie nie obejmuje poniesionych przez prowadzącego działalność niezarejestrowaną kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że zarobek po odjęciu kosztów wykonia konkretnejrzeczy lub usługi, w tym materiałów i narzędzi jest naszym dochodem. Od dochodu opłacamy podatek, a od połowa najniższej krajowej to jest przychód dopuszczalny w tej formie zarobku i są to wszystkie pieniądze, jakie wpływają od naszych klientów.

Księga przychodu i rozchodu służy przede wszystkim w celach podatkowych. Najważniejsze zawarte w niej informacje, to data wpływu, lub odpływu pieniądza, oraz kwota. Informacje które tam zawrzemy posłużą do obliczenia dochodu w celach podatkowych, oraz na wypadek kontroli skarbowej. Można ją jednak prowadzić w dowolnym dokumencie, czy to w arkuszu kalkulacyjnym jak Excel, czy w formie papierowej.

Handel towarem reglamentowanym jest to sprzedaż towaru na który trzeba mieć koncesję, lub wymagane prawem zezwolenie. Będzie to np. sprzedaż alkoholu i papierosów.

Jak widać, działalność niezarejestowana jest przyjaznym sposobem rozpoczynania własnej działalności, możliwością finasowania swojej pasji, czy po prostu zwykłego dorobienia do pensji.